Okuduğunu Anlama Gördüğünü Yorumlama


ISBN: 978-605-245-308-7

Sayfa Sayısı: 80

Boyutu: 19,5 x 27 cm

Fiyatı: 20 TL


Resimli bir kitapta iki türlü okuma yapılır:
Birincisi yazıları okuyup anlamaktır. İkincisi de resimleri okuyup,
yorumlayıp anlamaktır. Bir çok kitapta içeriği desteklemek ve algılamayı
kolaylaştırmak amacıyla resim ve grafikler kullanılır. Kitaplarda kullanılan her
resmin/görselin bir anlamı vardır. Resimlerin metne uygun olarak yorumlanması
gerekir. Elinizdeki kitap, üç bölümden oluşmaktadır:
Çanakkale Destanı, Anadolu Şehirleri ve Milli Mücadele,
Mücadeleleriyle Unvan Alan İllerimiz, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi.
Kitapta, uzun ve sıkıcı metinlere yer verilmedi. Kısa kısa anlatımlar resim,
fotoğraf ve grafiklerle desteklendi. Bu nedenle görsel okuma öne çıkarıldı.
Kitabın başarılarınıza katkı sağlamasını dilerim.